Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over noodplan als energierekening stijgt en koopkracht onder druk staat

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over noodplan als energierekening stijgt en koopkracht onder druk staat