Beslisnota bij Kamerbrief met voortgangsupdate rol batterijen in energiesysteem

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met voortgangsupdate rol batterijen in energiesysteem