Subsidie voor uitgestelde levering met batterijen en zon-pv

Deze notitie omvat een uitwerking van 1 maatregel in het Klimaatpakket van april 2023, waarvan het doel is om extra CO2 te reduceren om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen.

Subsidie voor uitgestelde levering met batterijen en zon-pv