Beslisnota bij aanbiedingsbrief halfjaarlijkse aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief halfjaarlijkse aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2024