Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel afschalen A-status COVID-19

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel afschalen A-status COVID-19