Beslisnota bij Voorstel van wet tot vereenvoudiging van de banenafspraak

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Dit is de beslisnota voor minister Schouten.

Beslisnota bij Voorstel van wet tot vereenvoudiging van de banenafspraak