Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek Faculteit Diergeneeskunde naar vogelgriep bij katten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek Faculteit Diergeneeskunde naar vogelgriep bij katten