Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Niet-gebruik van de Toeslagenwet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Niet-gebruik van de Toeslagenwet