Beslisnota bij Kamerbrief over het versterken van de maatregel om extremistische vreemdelingen uit Nederland te weren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

TK Beslisnota bij Het versterken van de maatregel om extremistische vreemdelingen uit Nederland te weren