Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking thematafels civiele invorderingsketen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

TK beslisnota bij TK brief thematafel