Beslisnota's bij Kamerbrief over Arbovisie 2024 en kabinetsreactie op SER-advies

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over Arbovisie 2024 en kabinetsreactie op SER-advies