Beslisnota bij Kamerbrief over Staat van de Unie 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Staat van de Unie 2024