Beslisnota bij Kamerbrief bij interim-auditrapport 2023 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij interim-auditrapport 2023 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)