Beslisnota bij Kamerbrief over voordracht 2 leden van afdeling klachtbehandeling van CTIVD

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voordracht 2 leden van afdeling klachtbehandeling van CTIVD