Beslisnota bij Nader rapport over wetsvoorstel voor wijziging van de Opiumwet 1960 BES

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nader rapport over wetsvoorstel voor wijziging van de Opiumwet 1960 BES