Beslisnota bij halfjaarlijks rappel toezeggingen minister van SZW

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij halfjaarlijks rappel toezeggingen minister van SZW