Beslisnota bij Kamerbrief over advies van Gezondheidsraad over 14-dagengrens in Embryowet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over advies van Gezondheidsraad over 14-dagengrens in Embryowet