Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo)