Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over bericht over plotseling tekort van 126 miljoen voor de tolvrije tunnel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over bericht over plotseling tekort van 126 miljoen voor de tolvrije tunnel