Beslisnota bij aanbiedingsbrief informatieplan Algemene Zaken 2024-2027

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief informatieplan Algemene Zaken 2024-2027