Beslisnota bij aanbiedingsbrief evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek