Beslisnota bij aanbiedingsbrief advies preconceptionele dragerschapsscreening

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief advies preconceptionele dragerschapsscreening