Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie