Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota's naar aanleiding van 2e verslag pakket Belastingplan 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota's naar aanleiding van 2e verslag pakket Belastingplan 2024