Beslisnota bij Aanbiedingsbrief met antwoorden op Kamervragen over financiering politieke partijen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief met antwoorden op Kamervragen over financiering politieke partijen