Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over zorg en ondersteuning aan Donny M in het straf zorg en sociaal domein

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over zorg en ondersteuning aan Donny M in het straf zorg en sociaal domein