Beslisnota bij Kamerbrief over onderhandelingsmandaat European Health Data Space

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over onderhandelingsmandaat European Health Data Space