Beslisnota bij Antwoorden Vragen Business Informatieplan OM en Basisplan Straf

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden Vragen Business Informatieplan OM en Basisplan Straf