Beslisnota bij Kamerbrief over project 'Verwerving ISR-capaciteit Noordzee' en internationale ontwikkelingen bescherming vitale infrastructuur Noordzee

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming van een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over project 'Verwerving ISR-capaciteit Noordzee' en internationale ontwikkelingen bescherming vitale infrastructuur Noordzee