Beslisnota bij Kamerbrief over Jaarplan MIVD 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming van een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Jaarplan MIVD 2024