Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport IGJ over kwaliteit Wmo-toezicht 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport IGJ over kwaliteit Wmo-toezicht 2022