Beslisnota's bij Kamerbrief kabinetsreactie op evaluatie hoogte wettelijk minimumloon

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief kabinetsreactie op evaluatie hoogte wettelijk minimumloon