Beslisnota bij Kamerbrief over bijstand in het stemhokje

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over bijstand in het stemhokje