Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de stijgende WOZ-waarde de sociale huurder hard treft

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de stijgende WOZ-waarde de sociale huurder hard treft