Beslisnota bij Kamerbrief over het verzoek in het debat over Begroting van Algemene Zaken en Begroting van de Koning

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over het verzoek in het debat over Begroting van Algemene Zaken en Begroting van de Koning