Beslisnota Kamerbrief bij rapport 'Vanuit de ruimte, voor de aarde'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamerbrief bij rapport 'Vanuit de ruimte, voor de aarde'