Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Planningsbrief 2024 IenW

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Planningsbrief 2024 IenW