Beslisnota bij Kamerbrief over toetreding Koninklijke Marechaussee tot iCOV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over toetreding Koninklijke Marechaussee tot iCOV