Beslisnota bij Kamerbrief CBS-cijfers eenoudergezinnen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief CBS-cijfers eenoudergezinnen