Beslisnota bij Kamerbrief over commissiebrief over verzoek om een reactie over werkwijze Stichting Fokus

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over commissiebrief over verzoek om een reactie over werkwijze Stichting Fokus