Beslisnota bij Kamerbrief over Houdbaarheidsonderzoek Wmo 2015

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Houdbaarheidsonderzoek Wmo 2015