Beslisnota bij antwoorden Kamervragen mogelijk onrechtmatige werkwijze bij RIEC & LIEC

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen mogelijk onrechtmatige werkwijze bij RIEC & LIEC