Beslisnota bij Kamerbrief over werk voor mensen met een arbeidsbeperking

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over werk voor mensen met een arbeidsbeperking