Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over quantumproof encryptie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over quantumproof encryptie