Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de nieuwe corruptie-index van Transparency International

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de nieuwe corruptie-index van Transparency International