Beslisnota bij antwoorden nadere Kamervragen kabinetsappreciatie Green Deal Industrial Plan

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden nadere Kamervragen kabinetsappreciatie Green Deal Industrial Plan