Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoeksrapport over geurhinder en veehouderij

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoeksrapport over geurhinder en veehouderij