Beslisnota bij Kamerbrief over conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid