Beslisnota bij Kamerbrief over subsidiemodule Venture Challenge

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming van een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over subsidiemodule Venture Challenge