Beslisnota bij Kamerbrief over pauzering vierde ronde Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over pauzering vierde ronde Nationaal Groeifonds